Đào Nhật Nam

Khi Summit giới thiệu cho em cuộc thi GLL lần đầu tiên, em cảm thấy đây là một cơ hội vô cùng thuận lợi để học hỏi thêm về cách xây dựng và phát triển một ý tưởng để rồi thuyết trình cho ban giám khảo sao cho hiệu quả. Summit đã giúp em kết nối với 3 bạn khác cùng tham gia cuộc thi để tạo thành một đội. Trong quá trình của cuộc thi, Summit đã giới thiệu cho bọn em vài anh chị cố vấn để giúp nghĩ ra một ý tưởng hữu ích, độc đáo, và khả thi. Khi đã đến phần thuyết trình thì bọn em đã sẵn sàng đủ để có thể tự tin nói chuyện về ý tưởng cả team đã xây dựng.