Ms.Evelyn

Chúng tôi đánh giá cao việc học sinh của Summit Education tham gia các khóa học và cuộc thi do CELSCA tổ chức. Các bạn học sinh thể hiện sự quyết tâm cao độ và khả năng học hỏi kỹ năng, kiến thức một cách nhanh chóng. Các bạn tham gia và tương tác rất tốt với giảng viên của CELSCA. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng kết quả sau mỗi hoạt động của học sinh,có thể là bài nghiên cứu hoặc bài thuyết trình, luôn có chất lượng cao.

Trong quá trình hợp tác làm việc, đội ngũ nhân viên từ Summit Education thể hiện sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong công việc. CELSCA mong muốn quan hệ hợp tác với Summit Education ngày càng bền chặt trong thời gian tới – Cô Evelyn (Trainer from CELSCA, Singapore)